Uue kasutaja registreerimine

Rahvusraamatukogu kasutaja

ID-kaardiga või Mobiil-ID-ga registreerudes saate kasutada kõiki e-teenuseid ja Rahvusraamatukogus kohapeal pakutavaid teenuseid.

Online kasutaja

Saate kasutada ainult raamatukogu e-teenuseid(sh andmebaaside isikustatud teenuseid). Tulenevalt litsentsilepingutest ei saa online kasutaja piiratud juurdepääsuga andmebaase kasutada.