Uue kasutaja registreerimine

Rahvusraamatukogu lugeja

ID-kaardiga või Mobiil-ID-ga registreerudes saate kasutada kõiki e-teenuseid ja Rahvusraamatukogus kohapeal pakutavaid teenuseid.